Petitie voor vuurwerk

Meer informatie

In 2020 is in Nederland een verbod gekomen op bepaalde groepen consumentenvuurwerk, het gaat hier om de totale groep Cat.F3 (grote single shots en Chinese rollen) en al het knalvuurwek, en alle vuurpijlen. Door dit verbod is een groot gedeelte van de (volgens de Onderzoeksraad Voor Veiligheid) risicogroepen uit de handel genomen. Ook heeft de legale vuurwerkbranche hiermee een gebaar gemaakt om de traditie leuk en veilig te houden. De meest gehoorde klacht gaat over harde knallen, vernielingen met knalvuurwerk, en het verliezen van handen/vingers door knalvuurwerk. De legale knalproducten welke in Nederland tot en met 2019 te koop zijn geweest zijn echter nooit dusdanig krachtig geweest om dit te veroorzaken, maar hierdoor kan wel een discussie gesloten worden. Vanaf 2020 is elke knaller illegaal, en dus geen onderdeel van de legale vuurwerkbranche en traditie. Ook door het uit de handel halen van de vuurpijlen moet het aantal oogletsels wat wél door ongelukken met legale vuurpijlen ontstaat enorm teruggedrongen worden.

Door de lockdown en het door Coronavirus afgedwongen eenmalige vuurwerkverbod in Nederland is er tot op heden geen goed beeld van de cijfers na alle aanpassingen in de productgroepen. Na een normaal jaar, met Oud en Nieuw zoals deze bedoeld is, kan er pas opnieuw gekeken worden naar de daadwerkelijke daling door de verboden productgroepen.

Graag willen wij nogmaals benadrukken dat alle knallen op dit moment verboden zijn, en dus niet passen in de discussie over legaal consumentenvuurwerk. Ook moet er duidelijk gekeken worden naar het werkelijke probleem, een klein groepje mensen wat doormiddel van gedrag hulpverleners lastig valt en overlast veroorzaakt. Deze groep zal moeten worden aangepakt, en niet de normale burger welke een prachtig potje siervuurwerk, op een normale manier, afsteekt op oudejaarsavond.

De laatste jaren is er veel discussie over vuurwerk in Nederland. Om ook de andere kant van dit verhaal eens aandacht te geven hebben we deze Petitievoorvuurwerk.nl gestart. Hiermee willen wij Nederland, en de politiek laten zien dat het legale vuurwerk in Nederland niet de boosdoener is van de overlast en vele verwondingen.

Elk jaar horen we het weer in het nieuws: de kosten van schade aan objecten, het aantal slachtoffers en de overlast meldingen van vuurwerk. Waar de meeste mensen aan voorbij gaan is dat het woord ‘’Vuurwerk’’ wordt ingezet waar dit duidelijk ‘’illegaal vuurwerk’’ had moeten zijn. Erg vervelend, want hiermee komt onze traditie in het gedrang!

De meeste ongevallen met ernstig letsel zoals het verliezen van vingers, handen en gezicht kunnen absoluut niet met consumentenvuurwerk gebeuren. Het vuurwerk dat in de Nederlandse winkel ligt, wordt speciaal voor ons land geproduceerd. Dit betekent dat het product met het oog op veiligheid is geproduceerd, en dat het nooit de kracht kan bevatten om handen of vingers te doen verliezen. Laat staan een bushokje opblazen!

De klachten welke in de media naar boven komen zijn harde knallen, al vanaf vroeg in November. Aangezien consumentenvuurwerk pas de laatste dagen van December verkocht mag worden spreken we hier weer over ‘’illegaal vuurwerk’’ wat de boosdoener is.

Wij vinden het dan ook onbespreekbaar om consumentenvuurwerk te verbieden, hierdoor zal de overlast van gevaarlijk illegaal vuurwerk velen malen groter worden, en nog minder te handhaven zijn. En zeg nou eerlijk, deze traditie is toch te mooi om verloren te laten gaan!?

Conclusie;
Als er te veel overlast is van illegaal vuurwerk, als er te veel slachtoffers vallen door illegaal vuurwerk, als er te veel vernielingen plaatsvinden met illegaal vuurwerk, dan is het tijd om illegaal vuurwerk aan te pakken!

Maak u sterk voor ons consumentenvuurwerk, laat uw stem gelden en teken de petitie!